Nove upisne kvote Sveučilišta u Rijeci

Od sljedeće akademske godine kvote upisa na prvu godinu studija na Sveučilištu u Rijeci smanjit će Ekonomski, Pravni i Građevinski fakultet, dok će povećati Učiteljski fakultet za smjer odgajatelja. Novih 30 te 12 mjesta otvara se na novim studijima logopedije te dentalne medicine na engleskom jeziku. Neće se aktivirati upisi na studije dentalne higijene, stručni studiji na Tehničkom fakultetu, gluma i mediji, medicinsko-laboratorijska dijagnostika i dvopredmetni studij informatike. 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci po prvi put organizira Kongres studentskog predstavništva, koji će se održati 26. i 27. travnja na sveučilišnom Kampusu. 

Sutra će se od 10 do 14 sati provoditi Besplatna pravna pomoć u prostorijama SOS Rijeke. Pravno savjetovanje pružaju studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Pozvani su svi građani, a potrebno je ponijeti potrebnu dokumentaciju.

U sklopu sastanaka udruge stručnjaka Pan Care u Opatiji će se održati humanitarna utrka za osobe izliječene od malignih bolesti s ostavljenim kroničnim posljedicama.