Na Rektoratu održana 24. sjednica Senata

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je 24. tematska sjednica Senata na kojoj se
raspravljalo o programskim ugovorima, ciljevima i provedbi, sukladno odluci Vlade RH o
programskom financiranju visokih učilišta u akademskim godinama 2018./19., 2019./20.,
2020./21. i 2021./22.

Prof. Helen Cripps s Edith Cowan University održala je gostujuće predavanje na Ekonomskom
fakultetu u Rijeci.

Objavljen je natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomski, diplomski i poslijediplomski
studij te istraživački boravak u Turskoj za akademsku godinu 2019/2020. u sklopu programa
Türkiye Scholarships.

Više poslušajte u nastavku: