Ukidanje staža studentima medicine – dobar ili loš potez?

Pri ulasku u Europsku uniju Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dobilo je direktivu od strane
Europske unije prema kojoj studenti medicine upisani nakon 1. srpnja 2013. godine, po završetku studija
neće morati odraditi pripravnički staž i pristupiti državnom ispitu. 31. listopada 2018. godine Hrvatski
sabor to je i izglasao u novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Umjesto staža i državnog ispita, svi će
diplomirani doktori medicine odmah pri završetku fakulteta dobiti licencu za rad i krenuti na
specijalizaciju. Inače, pripravnički staž nekada je trajao 12 mjeseci, a prema važećem Pravilniku staž je s
12 mjeseci smanjen na pet, što neki studenti medicine smatraju prekratkim.
Naravno, takva vijest zbrinula je mnoge, a najviše same studente medicine. Stoga smo malo više o ovoj
temi porazgovarali s Eduardom Oštarijašem, predstavnikom studenata medicine 4.,5. i 6. na
Medicinskom fakultetu Rijeci.