Predstavljanje knjige prof. Marka Samardžije

Udruga studenata kroatistike Idiom, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Ogranak Matice hrvatske u Rijeci predstavljaju knjigu prof. Marka Samardžije – Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika od 1967. do 2017. 

Zagrebački Klub studenata anglistike X.a. organizira treću međunarodnu anglističku konferenciju Anglophonia: Voices and Perspectives.  Program obuhvaća teme jezika, književnosti, prevođenja, podučavanja engleskoga kao stranog jezika i anglofonih kultura. 

„Heroj 1.0.” projekt je autorskog tima iz Slovenije koji stiže sutra  u Rijeku, u HKD na Sušak. Riječ je o gostovanju iz Slovenije, o predstavi Uroša Kaurina i Vita Weisa koji će riječkoj publici prikazati herojstvo kao uslužnu djelatnost. 

Mala zajednica okupljena oko portala i foruma Hoću Ri pokrenula je inicijativu za izradom murala u spomen na našega kolegu, sportskog novinara Radija Rijeke Korada Vujnovića

Više o ovim temama poslušajte u Sovi info: