Tribina ‘O nužnosti ratifikacije Istambulske konvencije’

U antikvarijatu Ex libris održana je tribina ‘ Onužnosti ratifikacije Istambulske konvencije’ . Naime radi se o konvenciji Vijeća europe koje je sadržano od 47 članica, a konvenciju je potpisalo 45 članica, od toga i Republika Hrvatska.
Od 45 članica potpisnica, 28 ih je Konvenciju ratificiralo, dok su 3 u procesu. Profesorica Barić istaknula je kako su neke od članica koje su konvenciju ratificirale : Bosna i Hercegovina, Gruzija, Crna gora, Poljska, Rumunjska, Turska i Italija. Naime profesorica je Italiju navela kao primjer budući da je usko vezana uz Vatikan.
Na tribini je istaknuto kako su zakoni o nasilju u obitelji i nad ženama veoma loše napisani u Hrvatskoj, a još se gore provode, odnosno ne provode se. Psiholog Antunović istaknuo je kako se danas nasilje sudi prema prekršajnom zakonu koji je puno brži, no kazne su daleko blaže te onemogućuju žrtvi da se makne od nasilnika.

Više o tribini poslušajte u Sovi info Plus: