Sveučilište raspisuje javni natječaj za dodjelu studentskih kredita

Senat Sveučilišta u Rijeci je na održanoj sjednici donio odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih kredita za ovu akademsku godinu. Dodjeljivat će se studentski krediti za pokrivanje troškova života i troškova školarine. Za više informacija poslušajte: