Realizator 2017

Završeno je drugo izdanje Realizatora, case study natjecanja koji je organizirala Zaklada Sveučilišta u Rijeci. Natjecanje se održalo u Znanstveno tehnologijskom parku na Kampusu. Više od 20 timova  sudjelovalo je u natjecanju u kojemu su riješavali poslovne slučajeve nekoliko poduzeća, a za predstavljanje svojih rješenja imali su 3 minute. Projekt je održan sa svrhom povezivanja studenata s gospodarskim sektorom te razvijanju njihovih vještina koje će im biti potrebne prilikom traženja posla. Pobjednici Realizatora biti će proglašeni 22.12. 2017 godine.Više o Realizatoru poslušajte u Sovi info: