Izabran je studentski pravobranitelj

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 16. sjednici izabrala  Studentskog pravobranitelja. Novu poziciju obavljat će Ivan Butković, student Fakulteta za menadžment u turizmu koji je ujedno izabran za poziciju voditelja Ureda studentskog pravobranitelja. Na sjednici je također izabran i voditelj Ureda za studentski standard, a radi se o Mateju Bertiši, studentu Tehničkog fakulteta.  Oba studenta obavljati će dužnosti koje se tiču zaštite i poboljšanja kvalitete života studenata na mandatno razdoblje od godine dana.