Personalizirana medicina – izazov?

„Personalizirana medicina: temeljni i društveni aspekti. Izazovi za sustave socijalne sigurnosti” naziv je dvodnevne konferencije koja se održava u Kampusu i na Pravnome fakultetu. Prvi je dan simpozija posvećen metodama liječenja, a drugi moralno-etičkim i pravnim pitanjima personalizirane medicine.

Više o temi poslušajte na: