Završena je prva faza projekta TRIS

Izgradnja Kampusa na Trsatu udvostručila je smještajni kapacitet za studente riječkog sveučilišta. To je postignuto projektom Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci – prva faza, ili TRIS, koji je danas zaključno predstavljen u Akvariju na Kampusu. Projekt obuhvaća izgradnju tri objekata za smještaj, čime su osigurana nova  754 ležaja. Njegova je vrijednost nešto manja od 180 milijuna kuna, a prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija objasnila je koji su bili ciljevi projekta. Više o TRIS-u i ostalim novostima sa Sveučilišta, poslušajte u Sovi info: