7. Riječki interdisciplinarni kongres

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održan je drugi dan 7. Riječkog interdisciplinarnog kongresa na temu „Sloboda govora i govor mržnje“.

Riječki interdisciplinarni kongres studentski je kongres na kojem sudionici na interdisciplinaran način pristupaju obradi i izlaganju specifičnih tema koje su povezane sa središnjom temom kongresa: