(CC)USA u Rijeci

Na Filozofskom fakultetu održala se prezentacija agencije CCUSA koja omogućuje studentima da preko ljeta rade i putuju u Americi na poznatom “work and travel” programu. Nešto više o samom programu, ali i samoj agenciji CCUSA rekla nam je reprezentatorica agencije Chiara Čargonja.

Chiara uvodi studente u cijeli program, vodi intervjue te orijentacijske sastanke na Kampusu svaki utorak gdje studenti mogu doći i saznati sve što ih zanima. Također smo uhvatili par studentica koje su nam rekle zašto su se odlučile doći na prezentaciju. Više saznajte u nastavku kronike dana!