International Business Workshops

Međunarodni program cjeloživotnog obrazovanja „ EFRI International Business Workshops 2019“ otvara se u ponedjeljak s početkom u 10 sati, dvorana Aneks, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Radi se o višednevnom međunarodnom programu, koji se izvodi na engleskom jeziku, i dosad je okupljao preko 50 studenata iz Njemačke, Nizozemske, Francuske, Cipra, Venezuele i Republike Hrvatske.

Natjecanje organizira Društvo matematičara i fizičara iz Rijeke  organizira natjecanje pod nazivom “Igrajmo se uz pomoć matematike”. Natjecanje se održava do 5. lipnja 2019. godine. Svaki natjecatelj ili par natjecatelja može predati najviše tri neovisna rada o tri različite teme ili povezati nekoliko tema u jedan rad.

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i Aktiv darivatelja krvi Bakar u suradnji sa učenicima Pomorske škole Bakar, organiziraju akciju darivanja krvi u sklopu programa Marurijade,u ponedjeljak od 9,00 do 13,00 sati u Vatrogasnom domu Bakar.