Učionica

U RiHubu program Učionica, unutar projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, organizirao je podjelu potvrda sudionicima edukativnih programa iz 2018. godine. Također, održano je i predstavljanje planiranih aktivnosti Učionice za 2019. godinu uz predstavljanje dosadašnjih uspjeha programa. Kroz više od 50 organiziranih aktivnosti Učionice prošlo je više od 700 sudionika, a u 2018. godini vrijedi istaknuti tri seminara u koja je bilo uključeno više od 25 predavača iz inozemstva, a započela su i četiri kontinuirana edukacijska programa

 

Erasmus Student Network, jedna od najvećih studentskih organizacija u Europi, raspisao je poziv za popunjavanje dviju pozicija na internacionalnoj razini u Bruxellesu:

  • EVS-volonter
  • volonter Europskih snaga solidarnosti.

Svi koji žele biti dio europske studentske mreže i pritom surađivati s najutjecajnijim ustanovama u spomenutom gradu, prijaviti se mogu sve do 13. veljače 2019. u 23:59. Detalji o pozivu nalaze se na službenoj  web stranici.

 

U svibnju 2019. na Filozofskom će fakultetu Sveučilišta u Rijeci biti održana Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti – DOKON 2019., u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta. Rok za prijavu sažetaka je 15. ožujka 2019.

 

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova ZA STJECANJE AKADEMSKOGA NAZIVA SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTA UPRAVLJANJA I VOĐENJA ODGOJNO-OBRAZOVNOM USTANOVOM u akademskoj 2018./2019. godini do ukupno 18 studenata u dijelu radnoga vremena. Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova organizira se u trajanju od 2 semestra, a izvodi se u dijelu radnog vremena (tijekom dvije godine).

Više ovim temama poslušajte u večerašnjem izdaju Sove info: