Hrana: Politike i Inovacije

U prostorijama DeltaLaba održano je otvorenje konferencije Fashion Week 2018. s temom “Hrana:Politike i Inovacije”. Konferencija će po prvi puta u Hrvatskoj okupiti glavne političke aktere, predstavnike civilnog sektora, znanstvene zajednice i medija o gorućem gospodarskom, ekološkom, socijalnom, ali i urbanom problemu Europe.
Na Kampusu Sveučilišta održano je predstavljanje susjedstva Kampus u sklopu programske linije „27 susjedstava“ projekta Rijeka EPK 2020. Kampus je predstavio jedinstvenu situaciju suvremene sveučilišne kampus kulture u suodnosu sa zajednicom i gradom.
U Galeriji SKC (Palach), u subotće se u 20 sati održati otvorenje izložbe Crtex Company, koja je rezultat radstudenata diplomskog studija Akademije primijenjenih
umjetnosti u Rijeci na kolegiju Eksperimentalno crtanjeRadovi istražuju rubna područja crteža, ispitujući ga u svim medijima.
Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i Aktivi darivatelja krvPodmurvice i Sv. Nikola Turnić organiziraju akciju darivanjkrvi u ponedjeljak od 15,00 do 18,00 sati u Učeničkom domu Podmurvice.
Više o ovim temama poslušajte u Sovi info: