Ratificirana je Istanbulska konvencija!

U 12 sati u Saboru je održano glasovanje na kojemu je sa 110 glasova za, 30 protiv i 2 suzdržana, usvojena  Konvencija vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Glasanje je održano kada je premijer Plenković zastupnicima/ama podnio izvješća o sastancima Europskog vijeća u Bruxellesu.

Kako navode neki mediji, protiv ratifikacije Istanbulske izjasnilo se 14 HDZ-ovih zastupnika/ca, neke članice i članovi Mosta, nekoliko članova HDS-a, Hrasta i Neovisnih za Hrvatsku.

Glavni tajnik Vijeća Europe Thornbjorn Jagland podržao je rafitikaciju Istanbulske konvencije u Saboru i nazvao je odličnom viješću.