Cyberhondria, strah od javnog govora, tajne ženskog orgazma – NeuRi 2018

Studentski kongres neuroznanosti i ove godine je privukao brojne studente za aktivno sudjelovanje. Riječ je o trodnvevnom kongresu koji se održava na Medicinskom fakultetu i dijelom na Rabu gdje se posjećuje psihijatrijska bolnica gdje će se sudionici moći upoznati i komunicirati sa pacijentima.  U goste su nam stigle Christina Isabell Jukić i Tena Piljušić koje su nam rekle nešto više, između ostalog i što je cyberhondria. Poslušajte u nastavku: