Delegacija Državnog Sveučilišta New York u posjetu Rijeci

Delegacija s Državnog Sveučilišta New York u posjetu je Sveučilištu u Rijeci. Kroz osam dana profesorica Christine A. Lai i šest američkih studenata djelovat će na projektu Civic and Community Engagement in Croatia at the University of Rijeka. Na taj način dio studijskog programa  provodit će u praksi na konkretnom rješavanju problema pojedinih zajednica. Studenti se godinama bave društveno korisnim učenjem te svake godine posjećuju drugu svjetsku destinaciju. Za više informacija o projektu i ostalim novostima iz studentskog života poslušajte: