“Koliko jezika pričaš?”

U ovom višejezičnom izdanju doznali smo koliko jezika pričaju i razumiju naši Riječani. Također, saznali smo koje jezike žele naučiti uz one koje već znaju. Koje sve jezike smo spomenuli i koje to jezike pričaju naše sove Jelena i Katarina doznajte u Sovi pitalici: