Globalni građani za 21. stoljeće

„Globalni građani za 21. stoljećetema je tribine što je održana u riječkom centru tehničke kulture, a u sklopu europskog projekta BRIGHTS. Cilj događanja bio je okupiti predstavnike formalnog i neformalnog obrazovnog sektora zainteresirane za temu obrazovanja za globalno građanstvo.

Na fakultetima i akademijama Sveučilišta u Ljubljani organiziran je Informativni dan za upis u studijske programe – u petak, 9. veljače u 10 i 15 sati te u subotu, 10. veljače,u 10 sati.

„Selected Topics on Medical Image Proceseing”  tema je trinaestog Znanstvenog kolokvija u 2017./2018. akademskoj godini. Sveučilište u Rijeci ovime nastavlja ciklus znanstvenih predavanja s ciljem prezentacije aktivnosti i djelovanja naših i stranih znanstvenika i na taj način želi bolje upoznati javnost sa znanstvenim dostignućima.

Na Facebook stranici Studenti govore jučer ujutro najavljen je prosvjed za sve studente Sveučilišta u Zagrebu. Prosvjed se trebao održati 22. veljače ispred rektorata, odnosno dan prije izbora za rektora za kojeg se natječu trenutni rektor Damir Boras i profesor s PMF-a Damir Bakić. Prosvjed je bio usmjeren protiv trenutne uprave na čelu sa sadašnjim rektorom. S obzirom na to da su istog dana studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu prijavili svoj prosvjed, Studenti govore su svoj otkazali putem Facebook stranice.

Startup Campus University izdao je natječaj pod nazivom Innovative Idea Battle čiji je cilj poticati razvoj novih i inovativnih ideja i poduzetništva te promicanje regionalne i stvaranje čvršće suradnje između kompanija, sveučilišta i ulagača. Prijava se vrši online putem na stranici startupcampus.hu, a rok za prijavu je 31. ožujka 2018. godine.

Više o ovim temama poslušajte u Sovi info: