Pegi Pavletić – nova mlada nada Studentskog zbora

Pegi Pavletić prva je ženska predsjednica Studentskog zbora. Pegi je mlada i perspektivna studentica Odjela za biotehnologiju, a osim što je marljiva studentica, Pegi se bavi plesom i radi. Uzbuđena je zbog mandata i zbog podrške koju je dobila od svojih kolega.