3D konstruiranje, modeliranje i simulacije

Tehnički fakultet u rijeci uskoro će postati još primamljiviji studentima. U petak 6. listopada i službeno je  potpisan sporazum o osnivanju 3DEXPERIENCE STEM Lab-a. Kroz ovaj projekt cilj je privući studente da prošire svoja znanja koristeći nove tehnologije kako bi postali konkuretniji na tržištu rada, ali i bolji kandidati za potencijalna nova radna mjesta.

Profesorica Marina Franulović objasnila nam je na koji će način ovaj sporazum unaprijediti Tehnički fakultet